Wycieczka szkolna do Sandomierza

Dnia 11.06.2018 r. uczniowie klasy 2 A Niepublicznego Gimnazjum "MORAWA"  wraz opiekunami wyjechali na jednodniową wycieczkę do Sandomierza i Rzeszowa. Celem wycieczki było poznanie historii , głównych zabytków oraz interesujących obiektów Sandomierza. Sandomierz to miasto położone na kilku wzgórzach krawędzi Wyż. Sandomierskiej, która stromo opada ku Wiśle i Niz. Nadwiślańskiej. Najstarszy Sandomierz  znajduje się na wysokiej , urwistej, lessowej skarpie wiślanej tam, gdzie wrzyna się w nią Wąwóz Królowej Jadwigi i gdzie San wpada do Wisły.

 

Po przyjeździe do Sandomierza spotkaliśmy się z miejscowym przewodnikiem, który zapoznał nas z historią tego miasta i oprowadził po jego najważniejszych zabytkach. Spacer rozpoczęliśmy w Rynku, który stromo opada i  wąskimi uliczkami przechodziliśmy po mieście. Wchodziliśmy na  Bramę Opatowską skąd rozciągała się piękna panorama miasta i jego okolic. Poznaliśmy fragment murów obronnych, dawną synagogę, Kolegium Jezuitów  zw. Gostomianum, Mansjonaria zw. Domem Długosza, katedrę, dzwonnicę katedralną, spichlerz,, zamek królewski oraz szereg innych zabytków. Przechodziliśmy również trasą podziemną, specjalnie przygotowaną dla turystów. Prowadziła ona pod kamienicami w rynku. Zwieńczeniem zwiedzania Sandomierza był spacer statkiem po Wiśle.


Następnie, po pysznym obiedzie, pojechaliśmy do Rzeszowa, do FLY PARKU, gdzie młodzież mogła poskakać na różnych przyrządach i trampolinach. Wszyscy zmęczeni, ale uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do Przemyśla.