RODO

RODO - Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych:

Co to jest RODO? Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

– harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,

– wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,

– zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,

– dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,

– potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.