Kadra Pedagogiczna

Grono pedagogiczne Gimnazjum „Morawa” stanowią doświadczeni nauczyciele i pedagodzy. W gronie pedagogicznym znajdują się również egzaminatorzy OKE, co sprawia że poziom i jakość nauczania ściśle odpowiada standardom egzaminacyjnym.

 

Lista nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

 • Dyrektor szkoły - Izabela Gorczak
 • Język polski – Monika Maciewicz (wychowawca klasy 3a), Alicja Pietraszkiewicz
 • Język angielski – Anna Krawczyk, Ewa Pilip, Ewa Miśkowicz -Cichocka, Magdalena Baran-Malcher
 • Język niemiecki – Agnieszka Siuta, Justyna Fusiek, Tadeusz Krotysz, Ewa Zabawska
 • Matematyka – Katarzyna Safianik (wychowawca klasy 2a), Marcin Gawel 
 • Fizyka – Jerzy Pawłowski
 • Chemia – Kazimierz Kręciproch
 • Biologia – Agnieszka Baran
 • Geografia – Halina Sekuła
 • Historia – Jacek Bazak
 • Zajęcia artystyczne, Plastyka – Małgorzata Pięta
 • Zajęcia techniczne - Marta Wanat
 • Informatyka - Aleksandra Dombrowska, Rafał Paśko
 • Wiedza o społeczeństwie - Jacek Bazak
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - Marta Wanat
 • WDŻ – Wioletta Hawaj
 • Religia - ks. Krzysztof Żyła
 • Wychowanie fizyczne - Małgorzata Borysławska-Zubik, Mieczysław Jałocha, Aleksander Partyński